نام واحد : صنعتی وبرودتی صبا غرب

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : اسلام آباد غرب
 • نشانی شرکت : اسلام آبادغرب...
 • تلفن شرکت : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اسلام آبادغرب-شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی قهرمانی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اسلام آباد غرب

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1506796
 • شماره مجوز : 10261
 • تاریخ مجوز : 02/05/1390
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%