نام واحد : سورتینگ اروم پک

نام محصول : سورتینگ و بسته بندی میوه

 • سریال مجوز : 1203566
 • شماره مجوز : 6835
 • تاریخ مجوز : 08/03/1381
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%