نام واحد : خوش دیس ارومیه

نام محصول : سرکه الکلی

 • سریال مجوز : 1203587
 • شماره مجوز : 110/50436
 • تاریخ مجوز : 08/12/1389
 • کد محصول : 15492450
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 950 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%