نام واحد : نجف قلی سلیمی بنی

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 1806723
 • شماره مجوز : 6263
 • تاریخ مجوز : 08/05/1390
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%