نام واحد : زین العابدین رفیع فر و جعفر بغدادیان

نام محصول : سردخانه بالای صفر با سیستم آمونیاکی

 • سریال مجوز : 1203735
 • شماره مجوز : 21781
 • تاریخ مجوز : 12/06/1388
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 5,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%