نام واحد : سیدمحمدکاظم احمدپناهی

نام محصول : کرم ویتامینه

 • سریال مجوز : 2220808
 • شماره مجوز : 14802
 • تاریخ مجوز : 10/05/1390
 • کد محصول : 24241434
 • شرح محصول : کرم ویتامینه
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%