نام واحد : بهره وران جهان گستر2000

نام محصول : انواع قند پختی و پرسی

 • سریال مجوز : 1203761
 • شماره مجوز : 1101/8154
 • تاریخ مجوز : 21/01/1386
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 6,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%