نام واحد : قند آرتا کیمیا

نام محصول : قند کله وحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 3512925
 • شماره مجوز : 125/7357
 • تاریخ مجوز : 10/05/1390
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%