نام واحد : دزنوش دزفول

نام محصول : ماء الشعیرگازدار

 • سریال مجوز : 2021636
 • شماره مجوز : 10107
 • تاریخ مجوز : 10/05/1390
 • کد محصول : 15531111
 • شرح محصول : ماء الشعیرگازدار
 • ظرفیت : 20,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 11%
  11%