نام واحد : شرکت کیمیاگران پسته کرمان

نام محصول : سایرپارچه هاطبقه بندی نشده درجای دیگر

 • سریال مجوز : 2611699
 • شماره مجوز : 4/19707
 • تاریخ مجوز : 10/05/1390
 • کد محصول : 15141210
 • شرح محصول : روغن نباتی خام ازموادنباتی وکنجاله روغن کشی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%