نام واحد : شرکت غذایی روناک ارمغان تبریز

نام محصول : انواع سس های غذایی

 • سریال مجوز : 1144277
 • شماره مجوز : 17015
 • تاریخ مجوز : 09/05/1390
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%