نام واحد : کندو فردوس

نام محصول : روغن خام کنجد

 • سریال مجوز : 3813750
 • شماره مجوز : 5475
 • تاریخ مجوز : 02/05/1390
 • کد محصول : 15141214
 • شرح محصول : روغن خام کنجد
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%