نام واحد : کندو فردوس

 • استان : گلستان
 • شهر : کردکوی
 • نشانی شرکت : گرگان استر...
 • تلفن شرکت : *******171جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی کردکوی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فرشید یزدان دوست
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کردکوی

نام محصول : بسته بندی روغن زیتون

 • سریال مجوز : 3813750
 • شماره مجوز : 5475
 • تاریخ مجوز : 02/05/1390
 • کد محصول : 15141245
 • شرح محصول : بسته بندی روغن زیتون
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%