نام واحد : مصطفی نعمتی

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 2114452
 • شماره مجوز : 118/7880
 • تاریخ مجوز : 08/05/1390
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%