نام واحد : مجتمع شیمیایی معدنی اکسید فراور

نام محصول : اکسید روی

 • سریال مجوز : 3114090
 • شماره مجوز : 28543
 • تاریخ مجوز : 20/11/1387
 • کد محصول : 13201511
 • شرح محصول : اکسید روی [معدنی]
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%