نام واحد : مهندسی راه و ساختمان آبرود شمال

نام محصول : بتن سیال متخلخل(هوادار)

 • سریال مجوز : 590090000000
 • شماره مجوز : 12848/24
 • تاریخ مجوز : 08/04/1394
 • کد محصول : 2695512308
 • شرح محصول : بتن سیال متخلخل(هوادار)
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%