نام واحد : نسبی بازرگانی نعیمی و پسران

نام محصول : نان حجیم و نیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1203301
 • شماره مجوز : 949
 • تاریخ مجوز : 26/01/1380
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%