نام واحد : کشاورزی مکانیزه آیدانه چالدران

نام محصول : تولید و بسته بندی جو پوست کنده

 • سریال مجوز : 1203842
 • شماره مجوز : 49502
 • تاریخ مجوز : 17/12/1385
 • کد محصول : 15311312
 • شرح محصول : جو پوست کنده
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%