نام واحد : علی نادری نسب

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 2611706
 • شماره مجوز : 4/20848
 • تاریخ مجوز : 18/05/1390
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 410 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%