نام واحد : شرکت آفتاب آذربایجان

نام محصول : تولید و بسته بندی سیب زمینی سرخ شده منجمد

 • سریال مجوز : 1204436
 • شماره مجوز : 42000
 • تاریخ مجوز : 22/12/1384
 • کد محصول : 15132021
 • شرح محصول : سیب زمینی منجمداماده طبخ فرنچ فرایز
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%