نام واحد : شرکت اروم پیرانوس

نام محصول : تولید و بسته بندی اب معدنی غنی شده با اکسیژن

 • سریال مجوز : 1205022
 • شماره مجوز : 110/51698
 • تاریخ مجوز : 28/12/1390
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 15,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%