نام واحد : پادمیرا مهر پاسارگاد

نام محصول : بسته بندی قهوه فوری

 • سریال مجوز : 3666598
 • شماره مجوز : 7899
 • تاریخ مجوز : 24/05/1390
 • کد محصول : 15491121
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه فوری
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%