نام واحد : تعاونی تولیدفرآورده های لبنی 3720 برکه سبز سیستان - توسعه

نام محصول : خامه استرلیزه

 • سریال مجوز : 2308426
 • شماره مجوز : 12370
 • تاریخ مجوز : 29/05/1390
 • کد محصول : 15201122
 • شرح محصول : خامه استرلیزه
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%