نام واحد : حمید قاسم زاده زیاری

 • استان : مازندران
 • شهر : قائمشهر
 • نشانی شرکت : قائم شهر خ...
 • تلفن شرکت : *******123جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قائمشهر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمید قاسم زاده زیاری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برنج نیم پزشده

 • سریال مجوز : 3027002
 • شماره مجوز : 701/14440
 • تاریخ مجوز : 30/05/1390
 • کد محصول : 15311231
 • شرح محصول : برنج نیم پزشده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 18%
  18%