نام واحد : آرد هرند اصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : اصفهان منطقه هرند شهرک صنعتی خ 1
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اکبر ناظمی هرندی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی هرند

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 1340206
 • شماره مجوز : 23108
 • تاریخ مجوز : 06/06/1390
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 38,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 97%
  97%