نام واحد : سامان حسینی پور

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل خ آمل...
 • تلفن شرکت : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سامان حسینی پور
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نشاسته ازسیب زمینی

 • سریال مجوز : 3027016
 • شماره مجوز : 701/14920
 • تاریخ مجوز : 05/06/1390
 • کد محصول : 15321141
 • شرح محصول : نشاسته ازسیب زمینی
 • ظرفیت : 32,375 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%