نام واحد : سامان حسینی پور

نام محصول : انزیمهای موردمصرف درخوراک دام وطیور

 • سریال مجوز : 3027016
 • شماره مجوز : 701/14920
 • تاریخ مجوز : 05/06/1390
 • کد محصول : 24113030
 • شرح محصول : انزیمهای موردمصرف درخوراک دام وطیور
 • ظرفیت : 5,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%