نام واحد : عبدالرضا دشتی زاده

نام محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی

 • سریال مجوز : 1605690
 • شماره مجوز : 1199546
 • تاریخ مجوز : 15/06/1390
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 2 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%