نام واحد : علی رضا ملکی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات

 • سریال مجوز : 2506322
 • شماره مجوز : 150/12263
 • تاریخ مجوز : 16/06/1390
 • کد محصول : 15132110
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%