نام واحد : غلامعلی و شهروز الماسی کهنه شهری

نام محصول : پنیر قرمز هلندی

 • سریال مجوز : 1200510
 • شماره مجوز : 110/19019
 • تاریخ مجوز : 03/05/1389
 • کد محصول : 15201254
 • شرح محصول : پنیر هلندی
 • ظرفیت : 24 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%