نام واحد : ماشاالله احسانجو

نام محصول : خمیرخرما

 • سریال مجوز : 2611781
 • شماره مجوز : 90/41145
 • تاریخ مجوز : 20/06/1390
 • کد محصول : 15131445
 • شرح محصول : خمیرخرما
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%