نام واحد : شرکت افاق رفسنجان

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک ش 2
 • تلفن واحد : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین علی حاج محمد
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رفسنجان1

نام محصول : فراوری وبسته بندی پسته

 • سریال مجوز : 2611784
 • شماره مجوز : 4/23222
 • تاریخ مجوز : 05/06/1390
 • کد محصول : 15492160
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی پسته
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 73%
  73%