نام واحد : جعفر فرحی

نام محصول : تولید و بسته بندی انواع ماءالشعیر

 • سریال مجوز : 1208140
 • شماره مجوز : 110/45414
 • تاریخ مجوز : 19/11/1388
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 18,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%