نام واحد : فرآورده های لبنی مازند دشت روجا - س خ

نام محصول : پنیرطعم دار -پروسس

 • سریال مجوز : 3027066
 • شماره مجوز : 701/16546
 • تاریخ مجوز : 22/06/1390
 • کد محصول : 15201255
 • شرح محصول : پنیرطعم دار
 • ظرفیت : 3,750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%