نام واحد : ژرژ میکائیلیان

نام محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی

 • سریال مجوز : 2220853
 • شماره مجوز : 18976
 • تاریخ مجوز : 22/06/1390
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 79%
  79%