نام واحد : تعاونی 118 شهد میاندوآب

نام محصول : بسته بندی انواع ابمیوه

 • سریال مجوز : 1204324
 • شماره مجوز : 1102/80
 • تاریخ مجوز : 18/01/1389
 • کد محصول : 15132310
 • شرح محصول : بسته بندی انواع موادغذایی بصورت مایع ابمیوه وشربت وشیره
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%