نام واحد : رحمان فیضی دهخوارقانی

نام محصول : شیره انگور از کشمش

 • سریال مجوز : 1205393
 • شماره مجوز : 35113
 • تاریخ مجوز : 15/09/1385
 • کد محصول : 15131761
 • شرح محصول : شیره انگور
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%