نام واحد : پارس کال سورتینگ وسردخانه

نام محصول : جعبه چوبی جهت بسته بندی

 • سریال مجوز : 1200320
 • شماره مجوز : 228
 • تاریخ مجوز : 04/04/1382
 • کد محصول : 20231110
 • شرح محصول : انواع وسایل بسته بندی چوبی جعبه چوبی جهت بسته بندی
 • ظرفیت : 1,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%