نام واحد : پایار لبن

نام محصول : اب پنیر

 • سریال مجوز : 4100202
 • شماره مجوز : 78592
 • تاریخ مجوز : 28/11/1385
 • کد محصول : 15201263
 • شرح محصول : اب پنیر
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%