نام واحد : طلوع صنعت ارومیه

نام محصول : بو جاری و پوست کنی انواع غلات

 • سریال مجوز : 1205789
 • شماره مجوز : 14236
 • تاریخ مجوز : 08/05/1384
 • کد محصول : 15311410
 • شرح محصول : خشک کردن وبسته بندی غلات
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%