نام واحد : معادن اسفندقهسهامی خاص

نام محصول : کرمیت

 • سریال مجوز : 1918482
 • شماره مجوز : 13348
 • تاریخ مجوز : 23/03/1347
 • کد محصول : 13201410
 • شرح محصول : کرمیت
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%