نام واحد : صلاح الدین امام زنبیلی

نام محصول : تولید سقز از شیره درخت بنه

 • سریال مجوز : 1204493
 • شماره مجوز : 43530
 • تاریخ مجوز : 25/10/1387
 • کد محصول : 15431410
 • شرح محصول : ادامس
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%