نام واحد : آرد اندیمشک خوزستان

 • استان : خوزستان
 • شهر : اندیمشک
 • نشانی شرکت : اندیمشک شهرک...
 • تلفن شرکت : *******642جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******642جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید رحیم فاضلی منفرد
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اندیمشک 1

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 2021718
 • شماره مجوز : 13251
 • تاریخ مجوز : 22/06/1390
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 67%
  67%