نام واحد : محمد سخاوت

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2021721
 • شماره مجوز : 13313
 • تاریخ مجوز : 23/06/1390
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%