نام واحد : چی چست ماکارون

نام محصول : بسته بندی مواداردی

 • سریال مجوز : 1200875
 • شماره مجوز : 8087
 • تاریخ مجوز : 07/06/1370
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%