نام واحد : میبد پروتئین

نام محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی

 • سریال مجوز : 3426241
 • شماره مجوز : 24737
 • تاریخ مجوز : 27/06/1390
 • کد محصول : 15121411
 • شرح محصول : عمل اوری وبسته بندی ماهی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%