نام واحد : سید کاظم کریمیان

نام محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه

 • سریال مجوز : 2114535
 • شماره مجوز : 118/10852
 • تاریخ مجوز : 29/06/1390
 • کد محصول : 15141110
 • شرح محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%