نام واحد : شرکت تعاونی چویل گستر رستم تغییر نام از رحیم دهقانیان

نام محصول : انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان

 • سریال مجوز : 2422040
 • شماره مجوز : 29617
 • تاریخ مجوز : 04/07/1390
 • کد محصول : 15331160
 • شرح محصول : انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان
 • ظرفیت : 8,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%