نام واحد : فرنان طلایی توس

نام محصول : پیتزا

 • سریال مجوز : 1936715
 • شماره مجوز : 1116
 • تاریخ مجوز : 30/06/1390
 • کد محصول : 15111716
 • شرح محصول : پیتزا
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%