نام واحد : نیره رحمانی

نام محصول : قندو شکر

 • سریال مجوز : 1936722
 • شماره مجوز : 20507
 • تاریخ مجوز : 05/07/1390
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 26%
  26%